Przykładowe Programy Szkoleniowe

Storytelling w sprzedaży,
czyli jak skutecznie handlować historiami

Szkolenie dedykowane dla osób, które:

 • mają bezpośredni kontakt z klientem i/lub zajmują się obsługą klienta biznesowego i indywidualnego;
 • prowadzą swoją firmę, są freelancerami i chcą zwiększyć sprzedaż do nowych klientów;
 • chcą rozwinąć swoje umiejętności pozyskiwania klientów do współpracy;
 • dla wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia;

O programie:

 • Program może zostać zmodyfikowany na potrzeby Organizacji i uczestników szkolenia;
 • Proponowane szkolenie trwa 8 godzin, 1 godzina zajęć = 60 min, w tym 1 godzinna przerwa obiadowa oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe;
 • Program składa się z 7 modułów;
 • Liczba uczestników: min. 6 osób, max. 16 osób;
 • Szkolenie odbywa się stacjonarnie, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej;

 

Cel:

 • Rozwijanie umiejętności opowiadania historii sprzedażowych oraz wplatania
  ich w rozmowę handlową z sukcesem;

 

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności:

 • Skutecznego tworzenia i swobodnego posługiwania się sprzedażowymi historiami w rozmowie handlowej
 • Wzbudzenia zaufania do siebie i organizacji
 • Prezentowania rozwiązania i zarządzania obiekcjami za pomocą historii sprzedażowej;

 

Metodyka:

 • Szkolenie odbywa się w formie warsztatów oraz grupowych treningów;
 • Metody: case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, edukacja, wykład interaktywny, techniki kreatywne z elementami coachingu grupowego, modelowanie zachowań z elementami mentoringu;

 

Struktura warsztatów:
MODUŁ „0” – Rozpoczęcie szkolenia

 • Przywitanie uczestników szkolenia, wzajemne poznanie się;
 • Przedstawienie agendy i celów szkolenia;
 • Ustalenie zasad współpracy oraz zebranie oczekiwań uczestników;

I MODUŁ – Dawno, dawno temu... Opowiadanie historii – dlaczego tak je lubimy?

 • Psychologiczne i kulturowe korzenie opowieści z elementami Analizy Transakcyjnej E.Berne’a
 • Układ limbiczny a hipokamp – jaki wpływ mają emocje i neurobiologia na podejmowanie decyzji przez klientów

II MODUŁ – Dokumentalny storytelling w sprzedaży

 • Rodzaje storytellingu - jakie opowieści angażują słuchacza?
 • Najczęstsze błędy w opowiadaniu historii, które zamkną Twoją szansę na sprzedaż
 • Najważniejsze fakty o storytellingu jako metodzie na zwiększanie wartości sprzedaży
 • Podróż klienta – jakie kroki podejmuje bohater opowieści i dlaczego? - kręgosłup dobrej historii sprzedażowej

III MODUŁ – Zwroty akcji, czyli jak storytelling może pomóc w trudnych sytuacjach?

 • Co się kryje w króliczej norce? Czyli o intencjach i interesie klienta;
 • Przeciwności losy, czyli jak historią wspomóc swoją pracę z obiekcjami klienta

V MODUŁ – I wszyscy żyli długo i szczęśliwie...

 • Tworzenie własnej unikatowej, inspirującej historii sprzedażowej;

MODUŁ „Podsumowujący”

 • Runda końcowa – pytania, refleksje, mój pierwszy krok;
 • Ankieta poszkoleniowa;
 • Rozdanie dyplomów;

 

Przybornik Handlowca, czyli jak wzbudzić u klienta lojalność marki wśród ogromnej konkurencji

Szkolenie dedykowane dla:

 • Pracowników obsługi klienta, do których spływają zapisy na bezpłatną naukę;

O programie:

 • Program może zostać zmodyfikowany na potrzeby Organizacji i uczestników szkolenia;
 • Proponowane szkolenie trwa 8 godzin, 1 godzina zajęć = 60 min, w tym 30 minutowa przerwa obiadowa oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe;
 • Program składa się z 8 modułów;
 • Liczba uczestników: 6 osób;
 • Szkolenie odbywa się stacjonarnie, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej;

Cel:

 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia efektywnej rozmowy handlowej
  oraz skutecznego reagowania na zgłoszenie klienta;

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę o:

 • Procesie zakupowym klienta oraz wpływie emocji na motywację klienta do zakupu;
 • Zasadach i sposobach reagowania na zgłoszenie klienta;
 • Kontraktowaniu rozmowy z klientem;
 • Sposobach na rozpoczęcie rozmowy handlowej tzw. “hakach na uwagę klienta”;
 • Rodzajach pytań w procesie diagnozowania potrzeb i problemów klienta;
 • Technikach prezentowania rozwiązania metodą wizualizacji;
 • Zarządzania obiekcjami klienta w rozmowie handlowej;
 • Technikach finalizowania współpracy w 3 krokach;

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność:

 • Swobodnego prowadzenia rozmowy handlowej oraz odpowiedniego reagowania na zgłoszenie klienta;
 • Radzenia sobie z obiekcjami klienta;
 • Pogłębiającego odkrywania prawdziwych motywacji, potrzeb i problemu klienta;
 • Dopasowywania rozwiązania do indywidualnych oczekiwań potencjalnego klienta;
 • Przekonywania klienta do podjęcia współpracy;
 • Skutecznego zamykania sprzedaży;

Metodyka:

 • Szkolenie odbywa się w formie warsztatów oraz grupowych treningów;
 • Metody: case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, edukacja, wykład interaktywny, techniki kreatywne z elementami coachingu grupowego, modelowanie zachowań z elementami mentoringu;

Wycena szkolenia:

 • 2400 zł brutto-netto (do rozsądnej negocjacji) za 8 godzin warsztatów wraz z ćwiczeniami + koszty ewentualnego dojazdu i noclegu;
 • W ramach ceny uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe oraz dyplomy uczestnictwa;

Struktura warsztatów:
MODUŁ „0” – Rozpoczęcie szkolenia

 • Przywitanie uczestników szkolenia, wzajemne poznanie się;
 • Przedstawienie agendy i celów szkolenia;
 • Ustalenie zasad współpracy oraz zebranie oczekiwań uczestników;

I MODUŁ – Motywacje w procesie zakupowym 

 • Krąg wpływu handlowca i postawy w sprzedaży - proaktywna i reaktywna;
 • Procesy zakupowe i motywacje klientów do podejmowania decyzji o zakupie;


II MODUŁ – Efektywne wejście, czyli rozpoczęcie procesu sprzedażowego

 • Proces sprzedażowy - etapy rozmowy handlowej w ujęciu partnerskiego modelu sprzedaży;
 • Im szybciej tym lepiej, czyli zasady reagowania na zgłoszenie klienta;
 • „Haki na uwagę” - skuteczne rozpoczynanie rozmowy handlowej;
 • Zawieranie kontraktu z klientem, jako sposób na skuteczne prowadzenie rozmowy handlowej;

III MODUŁ – Ugruntowanie sprzedaży poprzez uświadomienie potrzeby zakupu

 • Znaczenie i rodzaje pytań w procesie badania potrzeb klienta;
 • Kamień milowy - docieranie do prawdziwego problemu klienta;
 • „Prowadzenie” klienta w kierunku rozwiązania problemu poprzez zadawanie odpowiednich pytań;

IV MODUŁ – Wizualizacja rozwiązań dopasowanych do oczekiwań klienta

 • Cecha, Korzyść, Wyobrażenie, czyli wizualizacja wartości i zysku dla klienta;
 • Historia sukcesu klienta, Technika przed i po - Case Study w rozmowie handlowej;

V MODUŁ – Wyzwania i trudne sytuacje w rozmowie handlowej

 • Złote zasady pracy z obiekcjami, czyli jak przekonać klienta;
 • Zakazane praktyki w procesie pracy z obiekcjami klienta;

VI MODUŁ – Finalizacja procesu sprzedaży

 • Fazy finalizacji procesu sprzedaży w 3 krokach;
 • Skuteczne techniki finalizacji procesu sprzedaży;

MODUŁ „Podsumowujący”

 • Runda końcowa – pytania, refleksje, mój pierwszy krok;
 • Ankieta poszkoleniowa;
 • Rozdanie dyplomów;

 

 

Petent czy klient?
Trening efektywnej komunikacji
z klientem administracji publicznej w trudnych sytuacjach.


Szkolenie dedykowane dla osób, które:

 • mają bezpośredni kontakt z klientem i/lub zajmują się obsługą “trudnego” klienta biznesowego i indywidualnego w sektorze prywatnym oraz administracyjnym;
 • nie czują się pewne w kontakcie z klientem;
 • stresują się podczas trudnych rozmów z klientami;
 • czują się bezsilne w sytuacjach konfliktowych;
 • czują, że tracą cierpliwość lub że są zbyt uległe wobec klienta;
 • czują, że nie widzą rozwiązań w trudnych sytuacjach z klientami;
 • dla wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia;

Cele szkolenia:

 • wykształcenie umiejętności konstruktywnego reagowania na trudne sytuacje w kontakcie z klientem;
 • kształtowanie otwartej postawy, samoświadomości, akceptacji i odpowiedzialności za jakość komunikacji w kontakcie z klientem;
 • rozwijanie umiejętności strategicznego myślenia i efektywnego działania w konfliktowych sytuacjach;

Korzyści:
Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • profesjonalnych zasadach obsługi klienta w trudnych sytuacjach;
 • rodzajach sytuacji konfliktowych w komunikacji interpersonalnej;
 • sposobach reagowania na trudne sytuacje w komunikacji z klientem;
 • technikach asertywnej i empatycznej komunikacji;
 • sposobach zarządzania stresem w miejscu pracy;

Uczestnicy nabędą umiejętność:

 • efektywnej komunikacji w relacjach biznesowych i w życiu osobistym;
 • sprawnego zarządzania konfliktem w komunikacji z klientem;
 • asertywnego udzielania informacji zwrotnej klientom;
 • konstruktywnego zachowania w trudnych sytuacjach interpersonalnych;
 • radzenia sobie z stresującymi sytuacjami w relacji z klientem;

 

Uczestnicy nabędą kompetencje:

 • otwartości i wyrozumiałości dla klientów i współpracowników;
 • większego zaangażowania i odpowiedzialności za relacje z klientem;
 • pokonywania osobistych barier i ograniczeń w komunikacji interpersonalnej w sytuacjach problemowych;
 • dostrojenia się do stanu emocjonalnego oraz typu osobowości klienta;
 • poczucia wpływu na jakość relacji w środowisku pracy oraz w kontakcie z klientem poprzez większą pewność siebie i empatię w komunikacji;

 

Program:

 • Program składa się z 8 lub 16 godzin zajęć, 1 godzina = 60 min, w tym przerwy kawowe i godzinna przerwa obiadowa;
 • Szkolenie może odbyć się w godzinach od 7:00-18:00;
 • Szkolenie składa się z 2 modułów, każdy zaprojektowany po4 lub 8 godziny zajęć warsztatowych;

Metodyka:

 • Szkolenie odbywa się w formie warsztatów;
 • Metody: case study, gry szkoleniowe, ćwiczenia i zadania w parach i grupach, metody kreatywne + dyskusja, prezentacja, merytoryczny mini-wykład interaktywny z elementami coachingu oraz modelowania zachowań z elementami mentoringu;

Struktura szkolenia 16 godzinnego:

I MODUŁ – Podstawy komunikacji i ich wpływ na relację z klientem administracji publicznej
Zagrasz w grę szkoleniową “Wymarzone wakacje”, dzięki której poznasz i poćwiczysz:

 • Style komunikacyjne, sprawnie zdiagnozujesz potrzeby i oczekiwania w relacji ze swoim klientem.
 • Rodzaje komunikacji interpersonalnej, pomogą Ci one zwracać uwagę na szczegóły w zachowaniu Twojego klienta, które mogą wpływać na efektywność Waszej komunikacji.

Zagrasz w grę szkoleniową “Gra na emocjach”, dzięki której poznasz i poćwiczysz:

 • Strategie myślowe, którymi kierują się Twoi klienci, lepiej zrozumiesz ich intencje i emocje, co skróci drogę do porozumienia z klientem.

Wybierzesz spośród kart “Nightmares” swojego “roszczeniowego” i “trudnego” klienta oraz poznasz i poćwiczysz:

 • Efektywne reagowanie na trudności w relacji z klientem, ćwicząc swoje zachowanie w oparciu o swoje sprzyjające przekonania i nawyki, które pomagają w budowaniu korzystnej relacji z klientem.
 • Najważniejsze blokady komunikacyjne wg T. Gordona. Sprawdzisz, co nie działa i nie sprzyja efektywnej komunikacji z klientem, będziesz wiedział czego się wystrzegać, aby nie wpływać niekorzystnie na relację z klientem.
 • Metody i narzędzia zwiększające jakość komunikacji z elementami “Porozumienia bez przemocy” M.B. Rosenberg’a, tym samym poćwiczysz, jak rozmawiać empatycznie, aby Twój klient poczuł się wysłuchany i zrozumiany. Tobie, natomiast, porozumienie z klientem zapewni większy komfort pracy. WIN-WIN, przekonasz się sam, że to wykonalne, wystarczy poćwiczyć.

 

II MODUŁ – Porozumienie w trudnych sytuacjach z klientem administracji publicznej
Opracujesz Analizę SWOT roszczeń Twojego klienta, dzięki czemu dowiesz się i poćwiczysz:

 • W jakich aspektach masz wpływ na rozwiązanie trudnej sytuacji w relacji z klientem.
 • Jak zmienić perspektywę poprzez techniki lingwistyczne i kontraktowanie z klientem. Wypróbujesz sprawdzone techniki pracy z obiekcjami klienta.

Z “Kartami Pytań” dowiesz się i poćwiczysz:

 • Jakie pytania mają znaczenie w sytuacjach konfliktowych i jak je zadawać, aby nie eskalować konfliktu. Przekonasz się również jaki mogą mieć wpływ na zachowanie i nastawienie klienta do rozwiązania jego problemu.

Zagrasz w grę szkoleniową “Chaos”, dzięki czemu poznasz i poćwiczysz:

 • Asertywność w rozmowie oraz modele reagowania na emocje niezadowolonego klienta, tym samym spokojniej i pewniej będziesz rozładowywać napięcie, które klient tworzy poprzez swoje nastawienie, dbając przy tym o swoje potrzeby i wartości.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami w kontakcie z klientem oraz metody zarządzania stresem i biurowej relaksacji, aby zadbać o swoją kondycję psychiczną i zdrowie fizyczne.
 • Na nowo stworzysz profil swojego “trudnego klienta”, kierując się inteligencją emocjonalną i rozumieniem intencji klienta, asertywnością i świadomym wyznaczaniem granic w relacji z klientem. Poczujesz, że schodzisz z pola bitwy, wstępując do pokojowego patrolu w gąszczu potrzebujących uwagi klientów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Struktura szkolenia 8 godzinnego:

 

Korzyści:
Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • profesjonalnych zasadach obsługi klienta w trudnych sytuacjach;
 • sposobach reagowania na trudne sytuacje w komunikacji z klientem;
 • asertywnej i empatycznej komunikacji w sytuacjach stresowych;

Uczestnicy nabędą umiejętność:

 • efektywnej komunikacji w relacjach biznesowych i w życiu osobistym;
 • sprawnego zarządzania obiekcjami klienta;
 • asertywnego udzielania informacji zwrotnej klientom;

 

Uczestnicy nabędą kompetencje:

 • otwartości i wyrozumiałości dla klientów i współpracowników;
 • większego zaangażowania i odpowiedzialności za relacje z klientem;
 • pokonywania osobistych barier i ograniczeń w komunikacji interpersonalnej w sytuacjach problemowych;
 • poczucia wpływu na jakość relacji w środowisku pracy oraz w kontakcie z klientem poprzez większą pewność siebie i empatię w komunikacji;

 

I MODUŁ – Podstawy komunikacji i ich wpływ na relację z klientem administracji publiczne
Przetestujesz i dowiesz się jaki masz styl komunikowania się z innymi oraz jakie style komunikacyjne reprezentują Twoi klienci, dzięki czemu:

 • Sprawnie zdiagnozujesz potrzeby i oczekiwania w relacji ze swoim klientem oraz poznasz swoje możliwości, zasoby, predyspozycje i ograniczenia w komunikacji, tym samym z większą samoświadomością, odpowiedzialnością i życzliwością dla swoich rezerw i klienta będziesz gasić pożary oraz budować relacje z “trudnymi klientami”.

Zagrasz w grę szkoleniową “Gra na emocjach”, dzięki której poznasz i poćwiczysz:

 • Strategie myślowe, którymi kierują się Twoi klienci, lepiej zrozumiesz ich intencje i emocje, co skróci drogę do porozumienia z klientem.

 

II MODUŁ – Asertywna komunikacja i porozumienie z klientem administracji publicznej w trudnych sytuacjach
Wybierzesz spośród kart “Nightmares” swojego “roszczeniowego” i “trudnego” klienta oraz poznasz i poćwiczysz:

 • Określisz oczekiwania, potrzeby, problemy i roszczenia Twojego klienta, a także przeanalizujesz swoje obszary wpływu w danych sytuacjach, dzięki czemu będziesz wiedział, kiedy i jakimi działaniami warto się posłużyć, aby pomóc klientowi rozwiązać jego problem.
 • Znajdziesz swój “złoty środek”, czyli postawę, która zapewni Ci spokój i świadomość, że pomagasz klientom, działając w zgodzie z własnymi wartościami.

Narysujesz swoją własną ścieżkę porozumienia z klientem:

 • Poznasz i przećwiczysz sposoby na reagowanie na obiekcje i roszczenia klienta, a także skuteczne metody rozwiązywanie trudnych sytuacji w relacji z klientami.
 • Opracujesz swój model własnej inteligencji emocjonalnej i postawy asertywnej oraz poćwiczysz poruszanie się po ścieżce porozumienia, ucząc się kolejnych kroków do efektywniejszej komunikacji w sytuacjach stresowych.

 

 

Od telemarketera do milionera,
czyli jak skutecznie sprzedawać przez telefon

 

Szkolenie dedykowane dla osób, które:

 • mają telefoniczny kontakt z klientem i/lub zajmują się obsługą klienta biznesowego i indywidualnego przez telefon;
 • zaczynają swoja przygodę ze sprzedażą telefoniczną i chcą się dowiedzieć jak prowadzić rozmowy handlowe z sukcesami;
 • chcą rozwinąć swoje umiejętności telefonicznego pozyskiwania klientów do współpracy;
 • dla wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia;

O programie:

 • Program może zostać zmodyfikowany na potrzeby Organizacji i uczestników szkolenia;
 • Proponowane szkolenie trwa 8 godzin, 1 godzina zajęć = 60 min, w tym 1 godzinna przerwa obiadowa oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe;
 • Program składa się z 8 modułów;
 • Liczba uczestników: min. 6 osób, max. 20 osób;
 • Szkolenie otwarte odbywa się w formie on-line, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego stacjonarnie w siedzibie Państwa firmy

Cel:

 • Rozwijanie umiejętności sprawnej obsługi klienta i sprzedaży przez telefon;

Korzyści:
Czego się dowiesz i poćwiczysz w praktyce?

 • Jak wpływać na motywację zakupową Twojego klienta, aby zwiększyć prawdopodobieństwo przekonania go do współpracy z Tobą i Twoją firmą?
 • Gdzie i w jaki sposób szukać i docierać do odpowiednich klientów, którzy są Twoim targetem?
 • Jak przekonać sekretarkę, żonę lub męża Twojego klienta, aby w ogóle chcieli z Tobą porozmawiać?
 • Kiedy i jakie relacje warto budować z klientami, a kiedy lepiej trzymać klienta w “bezpiecznej odległości”?
 • Ile, jakich i w którym momencie rozmowy handlowej pytań zadawać klientowi, aby znaleźć jego problem, który możesz rozwiązać sprawiając, że klient nie czuje się przesłuchiwany i atakowany
 • Jak pokazać klientowi atrakcyjność i umiejscowić w życiu klienta Twojego rozwiązania
 • Kiedy nie zamykać sprzedaży, ile razy warto sprawdzać gotowość klienta do finalizacji i które metody pomogą Ci otrzymać od klienta zamówienie

Metodyka:

 • Szkolenie odbywa się w formie warsztatów oraz grupowych treningów;
 • Metody: case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, edukacja, wykład interaktywny, techniki kreatywne z elementami coachingu grupowego, modelowanie zachowań z elementami mentoringu;

 

Struktura warsztatów:
MODUŁ „0” – Poznajmy się!

 • Przywitanie uczestników szkolenia, wzajemne poznanie się;
 • Przedstawienie agendy i celów szkolenia;
 • Ustalenie zasad współpracy oraz zebranie oczekiwań uczestników;

I MODUŁ – Przejmij ster i wpłyń na motywację!

 • Strategie motywacyjne klientów w procesie podejmowania decyzji o zakupie;
 • Wywieranie wpływu społecznego i pozytywna perswazja jako czynniki wspierające proces sprzedaży;

II MODUŁ – Nie czekaj, działaj!

 • Sposoby na aktywne poszukiwania klientów
 • Anty-persona, czyli profilowanie i segmentowanie potencjalnych klientów
 • Czy sekretarka to FireWall? O docieraniu do odpowiednich osób w firmie klienta

III MODUŁ – Zarzuć wędkę!

 • Małżeństwo w biznesie, czyli jak na odległość zaskarbić sobie zaufanie i przychylność klienta?
 • „Haki na uwagę” - skuteczne rozpoczynanie rozmowy handlowej;
 • Odpal Passata na kable – sposoby na otwarcie klienta pt. “znowu do mnie dzwonicie...” i “nie jestem zainteresowany...”

IV MODUŁ – Sprzedażowe kalambury. 3... 2... 1... START!

 • Rodzaje pytań i ich znaczenie w procesie sprzedaży;
 • Od problemu do celu – etapy badania potrzeb i problemów w rozmowie z klientem
 • „Elevator Pitch”, czyli odsłonięcie swoich intencji w trakcie analizy problemów klienta

V MODUŁ – Ostatnia deska ratunku...

 • Loteria rozwiązań, czyli jak dopasować produkt lub usługę do problemów klienta – poszukiwanie kombinacji rozwiązań
 • Spacer 3D po firmie klienta i Twojej, czyli techniki wizualizacji zysku - jak skutecznie poprowadzić klienta do jego celu?

VI MODUŁ – Kuj żelazo, póki gorące!

 • Pytania „przygotowujące” i „domykające” – rola i rodzaje pytań w procesie finalizacji transakcji;
 • Kiedy cena przestaje być przeszkodą?;
 • Finalizacja TU I TERAZ – techniki zamykania sprzedaży „na gorąco”, w pierwszym kontakcie z klientem;

MODUŁ - Wyląduj i sprawdź!

 • Runda końcowa – pytania, refleksje, mój pierwszy mały krok;
 • Ankieta poszkoleniowa;
 • Rozdanie dyplomów;

 

Efektywna komunikacja z pacjentem w fizjoterapii

 

Szkolenie dedykowane jest dla branży fizjoterapii (fizjoterapeutów prowadzących własny gabinet, fizjoterapeutów jako pracowników centrum)

 

CELE I KORZYŚCI

- Zwiększenie świadomości w zakresie skutecznej rozmowy z pacjentem

- Budowanie marki osobistej jako wizytówki własnego gabinetu/centrum

- Zwiększenie liczby wizyt pacjentów

- Zwiększenie sprzedaży pakietów medycznych

 

01
Czym jest sprzedaż

 1. gdzie występuje sprzedaż
 2. dlaczego ludzie kupują
 3. proces sprzedaży
 4. rodzaje sprzedaży
 5. komunikacja (język korzyści)
 6. nastawienie do pracy
 7. prospecting

02
Profesjonalna obsługa pacjenta

 1. pierwsze wrażenie
 2. nastawienie do pracy/ pacjenta
 3. perswazja w komunikacji
 4. troska i bezpieczeństwo
 5. kontraktowanie jako element skutecznej komunikacji
 6. typy i zachowania pacjentów
 7. badanie potrzeb
 8. metody i techniki sprzedaży w rozmowie z pacjentem
 9. zastrzeżenia pacjentów - jak reagować?
 10. finalizacja rozmowy

03
Pozyskiwanie pacjentów

 1. rekomendacje
 2. opinia- wizytówka google
 3. współpraca z innymi jednostkami
 4. social media (skuteczne pisanie postów, story telling, grupy fb)
 5. rozmowy telefoniczne jako pozyskiwanie pacjentów biznesowych
 6. budowanie marki osobistej
 7. pisanie maili, newsletter

Skuteczna sprzedaż nieruchomości poziom 1
Skuteczne sposoby sprzedaży nieruchomości dla początkujących agentów nieruchomości

Szkolenie dedykowane dla osób, które:

 • Posiadają co najmniej podstawową wiedzę o rynku nieruchomości niezbędną do pracy w charakterze agenta ds. nieruchomości
 • Chcą uzyskać wiedzę sprzedażową, która ułatwia współpracę z klientami
 • Chcą poprawić swoje wyniki sprzedażowe
 • Dla wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia;

O programie:

 • Program może zostać zmodyfikowany na potrzeby Organizacji i uczestników szkolenia;
 • Proponowane szkolenie trwa 8 godzin, 1 godzina zajęć = 60 min, w tym 1 godzinna przerwa obiadowa oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe;
 • Liczba uczestników: min. 6 osób, max. 16 osób;
 • Szkolenie odbywa się stacjonarnie, istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej;

Cel:
Rozwijanie umiejętności sprzedażowych, poznanie specyfiki sprzedaży na różnych rynkach i z różnymi typami klientów,

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności:

 • Praca z klientem podażowym i popytowym
 • Różnica w sprzedaży na rynku pierwotnym i wtórnym
 • Różnica w sprzedaży różnych typów nieruchomości
 • Przygotowanie prezentacji
 • Oferowanie
 • Prospecting
 • Nauka kontraktowania
 • Zamykanie transakcji

Metodyka:

 • Szkolenie odbywa się w formie warsztatów
 • Metody: Prezentacja, dyskusja, warsztat, ćwiczenia w parach, ćwiczenia grupowe

Struktura warsztatów:


MODUŁ „0” – Rozpoczęcie szkolenia

 1. Przywitanie uczestników szkolenia, wzajemne poznanie się;
 2. Przedstawienie agendy i celów szkolenia;
 3. Ustalenie zasad współpracy oraz zebranie oczekiwań uczestników;

I MODUŁ – Wprowadzenie do sprzedaży nieruchomości

 1. Wprowadzenie do sprzedaży nieruchomości, zarys ogólny, rola agenta
 2. Sprzedaż doradcza
 3. Profesjonalny wizerunek i etyka zawodowa

II MODUŁ – Rodzaje rynków nieruchomości - różnice i cechy wspólne

 1. Rynek pierwotny a rynek wtórny
 2. Rynek komercyjny a mieszkaniowy
 3. Rodzaje klientów

III MODUŁ –Strategie sprzedażowe na rynku nieruchomości

 1. Praca z klientem popytowym i podażowym
 2. Oczekiwania klientów – badanie potrzeb
 3. Jak przygotować prezentację
 4. Kontraktowanie

V MODUŁ – Klient popytowy, podażowy i trudne sytuacje

 1. Różnica pomiędzy klientem popytowym i podażowym
 2. Dobre praktyki sprzedażowe
 3. Jakich błędów unikać

MODUŁ „Podsumowujący”

 1. Runda końcowa – pytania, refleksje, mój pierwszy krok;
 2. Ankieta poszkoleniowa;
 3. Rozdanie dyplomów;

Organizacja czasu pracy

Korzyści: 

 • nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
 • dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
 • poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
 • wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem
 • nauczą się w większym stopniu działać bezstresowo i z większą koncentracją,
 • dowiedzą się, jak wykorzystywać siłę stresu na swoją korzyść,
 • dowiedzą się, od czego zależy produktywność osobista i jak ją podnieść na wyższy poziom,
 • wzmocnią swoją samokontrolę, samodyscyplinę i wytrwałość,
 • dowiedzą się, w jaki sposób poprawnie formułować swoje cele a potem łatwo i przyjemnie je osiągać,
 • poprawią swoją kreatywność myślenia i działania,
 • nauczą się planować swoje działania na podstawie wartości i priorytetów,
 • dowiedzą się, jak zwalczać odkładanie spraw na później,
 • poznają skuteczne metody kontrolowania i planowania bieżących spraw,
 • dowiedzą się, jak skutecznie wprowadzać do swojego życia nowe, pożyteczne nawyki.

Program:

a) skuteczne planowanie swoich działań w pracy
b) Jak świadomie nie tworzyć sytuacji kryzysowych i nie pracować w chaosie zadaniowym
c) Efektywne zasady ustalenia priorytetów. Jak oceniać wagę zadań?
d) Zarządzanie listami zadań
e) Asertywność i jej znaczenie dla organizacji
f) Nawyki nie muszą być złe- jak je wykorzystać w zarządzaniu czasem?
g) Złodzieje czasu- jak ich uniknąć w codziennej pracy?

 

Delegowanie zadań

Korzyści: 
- Przeanalizowanie własnych zadań i zadań zespołu w kontekście optymalnej strategii ich delegowania pracownikom
a w konsekwencji „odciążenie” menedżera i rozwój pracownika.
- Pogłębienie automotywacji, samodzielności oraz dojrzałości zawodowej pracowników poprzez świadome zarządzanie delegowanymi zadaniami.
- Wprowadzenie założeń empowerment Management 3.0 do własnego stylu zarządzania zespołem.

Program:
a) co to jest delegowanie i dlaczego jest skuteczne
b) jak skutecznie delegować
c) Kiedy delegować? 5 skutecznych pytań
d) jak poprowadzić rozmowę delegującą
e) 7 kluczowych umiejętności skutecznego delegowania
f) jak zacząć częściej delegować?
g) pułapki delegowania

Zarządzanie przez cele

Korzyści:

 • Wymierna poprawa efektywności i wyników.
 • Klarowny i aktualny obraz sytuacji.
 • Spójne podejście do określania i pomiaru celów.
 • Większa skuteczność w rozwiązywaniu problemów.
 • Wzmocnienie współpracy.
 • Koncentracja na priorytetach strategicznych. 
 • Jasny sposób oceny realizacji celów.
 • Powiązanie celów z premiowaniem za wyniki.

Program:
a) kluczowe zasady związane ze stawianiem celów
b) partnerstwo w rozmowie z pracownikiem, podejście win-win
c)wyznaczanie celów i planowanie: zasada smart, zasada 60/20/20
d)praktyczne narzędzia do stawiania celów w zespole
e) symulacje rozmów z pracownikiem w zakresie stawiania celów z wykorzystanie narzędzi

Informacja zwrotna

korzyści: 

 • Znając i stosując nawet jedną technikę informacji zwrotnej zagwarantujesz sobie łatwiej przebiegającą współpracą i poprawę atmosfery
 • Mniej nieporozumień. Będziesz wiedzieć, skąd się biorą i jak ich unikać w swoim zespole udzielając informacji zwrotnej
 • Naturalność w używaniu narzędzi komunikacyjnych – będziesz w stanie wyrażać treści w zgodzie z Twoim indywidualnym stylem wypowiedzi
 • Świadomość, jakie style komunikacyjne w zespole świetnie się uzupełniają, a między którymi pojawiają się punkty zapalne

Program:
a) czym jest feedback i dlaczego jest ważny
b) Kiedy i gdzie go stosować, komu udzielać?
c) Rodzaje i metody feedbacku
d) SPINKA, BEER, BET, STAR- co to takiego
e) Jak radzić sobie z problemami podczas informacji zwrotnej

Ocena pracownika

Korzyści:
-Zaplanujesz proces oceny w swojej firmie tak, aby przebiegał on bez negatywnego wpływu na inne procesy biznesowe dzięki tworzeniu dedykowanych reguł ocen dla określonych działów lub grup stanowisk. Reguły te mogą uwzględniać różne warunki, np. obejmować różne stanowiska w różnych okresach bądź różne działy.
-Elastycznie dopasujesz rodzaj definiowanych i ocenianych przez pracowników celów (biznesowe, kompetencyjne oraz indywidualne) do wymogów Twojej organizacji.
-Ocenisz kompetencje z uwzględnieniem Twojego słownika kompetencji, dzięki czemu masz pewność, że ocena odnosi się do wymagań Twojej organizacji.
-Zdefiniowane cele będą towarzyszyć Twoim pracownikom przez cały okres ich realizacji dzięki wdrożonemu systemowi monitoringu postępów.

Program:

a) poznanie zasad oceny pracownika
b) po co przeprowadza się okresowe rozmowy oceniające?
c) przygotowanie pracownika i menedżera
d)formularze oceny
e) metody angażujące pracownika w rozmowie
f) aktywne słuchanie. Dlaczego?
g)sposoby argumentowania stanowiska
h)pułapki w procesie oceniania

Kierowanie zespołem

Korzyści:

 • Jak utrzymać stabilny zespół na rynku pracownika?
 • Jak skutecznie kierować zespołem rozproszonym?
 • Jak delegować zadania i motywować ludzi, aby działali zgodnie z Twoimi oczekiwaniami?
 • Jak egzekwować realizację zadań bez konfliktów?
 • Jak przekazywać konstruktywny feedback?
 • Jak radzić sobie z pracownikiem roszczeniowym?
 • Jak zminimalizować narzekanie i konflikty w zespole?

Program:
a)jak budować dobry zespół?
b) Sztuka zarzadzania potencjałem w zespole
c) Aspekty procesu grupowego w zespole
d)Rozwiązywanie problemów w zespole
e) Jak zarządzać na odległość?

 

Profesjonalny sprzedawca

Korzyści:
- jak umiejętnie sprzedawać  w oparciu o korzyści produktu
- uczestnik pozna proces sprzedażowy od podszewki
- uczestnik bez oporu będzie komunikował się z każdym klientem
- uczestnik pozna, w jaki sposób zbić najczęstsze obiekcje klienta
- uczestnik dowie się, dlaczego obsługa posprzedażowa jest tak kluczowa w całym procesie sprzedażowym

 

Program:

a) Na czym tak naprawdę polega obsługa Klienta?
b) relacje- klucz do sukcesu
c) jak zbudować relacje z klientem?
e) badanie potrzeby a wzbudzanie potrzeby
f) Prezentacja produktu- od ogółu do szczegółu
g) obiekcje- sygnał zainteresowania Klienta produktem
h) finalizacja od podszewki
i) obsługa posprzedażowa- kiedy, po co i jak?