ZAPYTAJ - ZROZUM - ZAANGAŻUJ

To nie triki sprzedażowe, złote metody, manipulacja spowodują, że Twój klient będzie chciał nawiązać z Tobą współpracę, a to, że "poczuje się ważny" w Waszej relacji, że jego problemy zostaną rozwiązane, dzięki Twojemu wsparciu, potrzeby zaspokojone, a Twój produkt i usługa zapewnią klientowi "zysk", dadzą mu realną wartość. 

Cóż więc robić❓❓❓
Mój ulubiony model ????"3 x Z" przyjdzie Ci z pomocą.
ZAPYTAJ --> zadaj odpowiednie pytania, poznaj problem klienta, jego punkt widzenia, bądź szczerze ciekawy, aktywnie słuchaj, parafrazuj, aby sprawdzić, czy dobrze rozumiesz i doprecyzuj jeśli coś budzi Twoje wątpliwości. Pozwól swojemu klientowi mówić i zachęć go do mówienia.
ZROZUM --> sytuację, oceny, motywy postępowania klienta, motywację i decyzje klienta. Daj klientowi prawo do posiadania i wygłaszania własnego zdania i szanuj je, pomimo tego, że nie musi być one spójne z Twoim. Asertywna postawa i wspierająca komunikacja zdecydowanie pomogą.
ZAANGAŻUJ SIĘ --> w znalezienie odpowiedzi na wyzwania swojego klienta. Pokaż, że interesuje Cię znalezienie rozwiązania dla Twojego klienta. Staraj się dopasować do oczekiwań swojego klienta, na tyle, na ile godzi się to z Twoimi wartościami i możliwościami. Niech klient dostrzeże, że zależy Ci na powodzeniu jego spraw, a nie tylko na sprzedaniu mu swoich usług czy produktów.
I to byłoby na tyle????