Problemy z pozyskaniem klientów

 Z mojego doświadczenia wynika, że do sukcesu sprzedażowego w ogromnej mierze przyczynia się poziom kompetencji zawodowych, czyli wiedzy, umiejętności i postaw, które właśnie pozwalają realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie.

 
Jak zdobyć wiedzę i umiejętności? Możesz sięgać po biznesowe podręczniki, uczestniczyć w szkoleniach lub innych aktywnościach rozwojowych prowadzonych przez specjalistów w branży czy też obserwować innych handlowców w akcji i czerpać z ich doświadczenia. Co ważne, ze wszystkiego warto wyciągać wnioski. Nie ma jednej sprawdzonej metody, złotego środka. Nie oznacza to jednak, że należy znać wszystkie techniki sprzedażowe dostępne na rynku, aby sprzedawać z sukcesami.
Jeden z moich kolegów KAMów zażartował kiedyś, że “trzeba stosować to, co działa” i tu dochodzimy do arcyważnej praktyki. Teoretycznie im więcej działasz, ćwiczysz (z głową, przemyślanie, świadomie), tym więcej zdobywasz umiejętności i doświadczenia, co za tym idzie powinieneś sprzedawać częściej i więcej. Oczywiste. I wygląda na łatwiznę.
Zatem dlaczego wielu wykształconych i doświadczonych handlowców boryka się z problemem zbyt małej ilości zamykanych sprzedaży?
W szerszym ujęciu zapewne przyczyn jest wiele. Pragnę poruszyć i zatrzymać się z Wami na składowej kompetencji, kluczowej w moim odczuciu dla efektywnego przebiegu procesu sprzedażowego, którą jest POSTAWA, czyli według Słownika Języka Polskiego "(…) sposób postępowania lub zachowania wobec określonych zjawisk, zdarzeń lub w stosunku do ludzi".
Gdzie jest miejsce postawy w procesie sprzedażowym?
Między innymi w relacji z klientem. Wielowymiarowość postawy będzie miała swoje oblicze w wykonywanej pracy, w relacjach ze współpracownikami i przełożonymi, a także w postrzeganiu sprzedawanych produktów i usług.
Jaka powinna być postawa handlowca, aby odnosił on sukcesy sprzedażowe, a także był bardziej efektywny w relacjach biznesowych? Chętnie dowiem się jakie macie zdanie na ten temat. Zapraszam do dyskusji
 
Autor: Angelika Kajrys
 
Żródła:
Filipowicz, G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa: PWE (2004);
Doroszewski W. (pod red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, sjp.pwn.pl